Skolereglement

 

• Undervisningen følger Læreplaner fastsatt av    Vegdirektoratet.

• Timebestilling skjer ved henvendelse til skolen/lærer.

• Tidspunkt for undervisning avtales med lærer. Elevene møter på skolens kontor, eller andre steder etter avtale        med lærer. En undervisningstime er 45 minutter.

• Betaling skal gjøres før hver kjøretime.

• ELEVER SOM MØTER FOR SENT TIL TIMEN:

• Læreren venter i 15 min. Etter denne tid betraktes timen som "ikke møtt" og eleven har ikke krav på å få kjøre resten av timen. Eleven må betale for timen. .

• Avtalt time som ikke benyttes MÅ BETALES. Ved sykdom må elev fremlegge legeattest.

• Avbestilling må skje senest kl.11:00 dagen før avtalt tid. Avtale mandag må avbestilles senest fredag før kl.11:00. Lørdag/søndag og helligdager har vi stengt.

• NB! Avbestilling av obligatorisk kjøring og førerprøve.

• Frist: 2 virkedager før avtalt tid. Obligatorisk kjøring og førerprøve på mandag må senest avbestilles på torsdag før kl.11:00.

• På grunn av sykdom, tekniske svikt og lignende, beklager vi å måtte ta forbehold om at bestilte timer må strykes. Det vil i så tilfelle bli gitt beskjed i så god tid som mulig.

 

 ALT UTESTÅENDE TIL SKOLEN SKAL VÆRE BETALT FØR FØRERPRØVE

 

Ta kontakt

Adresse

Storgata 87

8200 Fauske

91 80 46 93

post@pb-trafikkskole.no